Akademinės tarybos sudėtis

Akademinės tarybos pirmininkas

Pirmininkas dr. Kęstutis Žemaitis.

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotojas

Virginija Giliuvienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

Akademinės tarybos nariai

Monika Galinaitytė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto KS17NS gr. studentė

Dr. Vytenis Jankauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto profesorius

Daiva Kalvaitienė – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorė

Romalda Kasiliauskienė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė

Melita Lukoševičiūtė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto KS17 NS gr. studentė

Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

Ilona Mulerenkienė – Studijų ir karjeros skyriaus vedėja

Alė Murauskienė – Marijampolės kolegijos direktorė

Rimvydas Šoblinskas – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorius

Dr. Bernardas Vaznonis – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos  plėtros fakulteto prodekanas

Vaida Vosyliūtė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto SD19NS ir TE19IS gr. studentė

Gintautas Žimaila – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorius

Arūnas Žukauskas –  Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorius

Akademinės tarybos veiklos reglamentas

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašas


Akademinės tarybos veiklos ataskaitos

2019 m. ataskaita

2018 m. ataskaita

2017 m. ataskaita

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

2013 rugsėjo/2014 m. ataskaita

2012/2013 m.m. ataskaita

2011/2012 m. m. ataskaita

2009/2010 m. m. ataskaita

2008/2009 m. m. ataskaita


2018–2022 m. nutarimai

2013–2017 m. nutarimai

Kolegijos tarybos sudėtis

Kolegijos tarybos pirmininkė

Snieguolė Matulienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė studijoms

Kolegijos tarybos pirmininkės pavaduotojas

Kęstutis Svitojus

Kolegijos tarybos nariai

Arvydas Bekeris – Marijampolės sav. Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo sk. vedėjas – vyriausiasis architektas

Vladas Beržanskis – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas

Rimas Bradūnas – Marijampolės kolegijos lektorius

Valė Sorakaitė – Marijampolės kolegijos lektorė

Edvinas Šalčiūnas – Marijampolės kolegijos alumnų atstovas

Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

Vaida Vosyliūtė – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė

Reglamentas

Marijampolės kolegijos tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka


Kolegijos tarybos ataskaitos

2019 m. ataskaita


Kolegijos tarybos nutarimai

2020 m. spalio 5 d. KT-5 nutarimas

2020 m. rugsėjo 30 d. KT-4 nutarimas

2020 m. liepos 1 d. KT-3 nutarimas

2020 m. gegužės 27 d. KT-2 nutarimas

2020 m. kovo 19 d. KT-1 nutarimas

2019 m. gruodžio 18 d. KT-13 nutarimas

2019 m. spalio 25 d. KT-12 nutarimai

2019 m. spalio 16 d. KT-11 nutarimai

2019 m. rugsėjo 18 d. KT-10 nutarimai

2019 m. birželio 25 d. KT-9 nutarimai

2019 m. birželio 5 d. KT-8 nutarimai

2019 m. balandžio 17 d. KT-7 nutarimai

2019 m. kovo 21 d. KT-6 nutarimai

2019 m. vasario 26 d. KT-5 nutarimai

2019 m. vasario 5 d. KT-4 nutarimai

2019 m. sausio 23 d. KT-3 nutarimai

2019 m. sausio 17 d. KT-2 nutarimai

2019 m. sausio 3 d. KT-1 nutarimai

2018 m. gruodžio 28 d. KT-17 nutarimai

2018 m. gruodžio 18 d. KT-16 nutarimai

2018 m. gruodžio 11 d. KT-15 nutarimai

2018 m. lapkričio 22 d. KT-14 nutarimai

2018 m. lapkričio 15 d. KT-13 nutarimai

2018 m. spalio 11 d. KT-12 nutarimai

2018 m. rugpjūčio 28 d. KT-11 nutarimai

2018 m. liepos 13 d. KT-10 nutarimai

2018 m. liepos 2 d. KT-9 nutarimai

2018 m. gegužės 30 d. KT-7 nutarimai

2018 m. gegužės 22 d. KT-6 nutarimai

2018 m. balandžio 25 d. KT-5 nutarimai

2018 m. kovo 28 d. KT-4 nutarimai

2018 m. kovo 13 d. KT-3 nutarimai

2018 m. vasario 21 d. KT-2 nutarimai

2018 m. sausio 10 d. KT-1 nutarimai

2017 m. gruodžio 6 d. KT-8 nutarimai

2017 m. lapkričio 22 d. KT-7 nutarimai

2017 m. spalio 10 d. KT-6 nutarimai

2017 m. rugpjūčio 18 d. KT-5 nutarimai

2017 m. kovo 7 d. KT-3 nutarimai

2017 m. vasario 24 d. KT posėdžio Nr. KT-2 nutarimai:

2016 m. lapkričio 30 d. KT-7

2016 m. spalio 4 d. Nr. KT-6

2016 m. gegužės 12 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2016 m. kovo 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2016 m. kovo 10 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2016 m. kovo 8 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2016 m. sausio 20 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

2015 m. lapkričio 27 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2015 m. rugsėjo 14 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2015 m. liepos 16 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2015 m. gegužės 27 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2015 m. balandžio 1 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2015 m. sausio 7 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2014 m. lapkričio 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2014 m. rugpjūčio 27 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2014 m. gegužės 28 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2014 m. balandžio 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2013 m. gruodžio 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2013 m. liepos 15 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2013 m. balandžio 2 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2013 m. kovo 27 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2013 m. sausio 16 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2012 m. spalio 10 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2012 m. rugsėjo 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2012 m. balandžio 10 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2012 m. sausio 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. gruodžio 21 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. spalio 19 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. liepos 8 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. gegužės 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. kovo 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

2011 m. vasario 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

Darbo tarybos sudėtis

Jurgita Šmulkštytė

Rima Klasavičienė

Zigmas Mickevičius

 

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Direktorato sudėtis

Direktorato pirmininkė

Alė Murauskienė – kolegijos direktorė

Direktorato nariai

Ilona Mulerenkienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai;

Mindaugas Lelešius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai;

Vladas Beržanskis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;

Kęstutis Traškevičius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;

Kristina Miškinienė, Studijų ir karjeros skyriaus vadovė;

Odeta Gluoksnytė, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadovė;

Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė;

Ina Miniotienė, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė;

Artūras Lazauskas, Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas;

Irma Mockevičiūtė, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyriausioji finansininkė.

Ginčų komisija sprendžia studentų ir administracijos, studentų ir dėstytojų, studentų ir kitų Kolegijos darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla.

Kreipimosi į ginčų nagrinėjimo komisiją tvarka:

  • Asmuo prašymą nagrinėti ginčą pateikia per 10 kalendorinių dienų nuo ginčytino įvykio dienos.
  • Į Ginčų komisiją kreipiamasi raštu dėl asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimų arba tada, kai asmenys nepatenkinti kolegijos administracijos ar jos įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą arba skundą, bei tuo atveju, kai atsakymo negavo per 15 kalendorinių dienų.
  • Asmuo prašymą Ginčų komisijai (prašyme turi būti nurodyta ginčo priežastis ar ginčytina situacija) užregistruoja Kolegijos administracijos raštinėje ir, esant reikalui, su ginču susijusią medžiagą per tris darbo dienas perduoda komisijos pirmininkui
  • Kolegijos administracijos raštinė informuoja Kolegijos direktorių bei Ginčų komisijos pirmininką apie gautą skundą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

Ginčų komisijos nuostataipdf-icon-jptvlx4a

Ginčų komisijos pirmininkė

Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė

El. paštas kristina.miskiniene@mkolegija.lt

Tel. Nr. 8-650-93643

Ginčų komisijos nariai

Ilona Mulerenkienė – Studijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Danutė Mickevičienė – Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė,

Evelina Einingytė – SD17NS grupės studentė

Ugnė Leonavičiūtė – SD17NS grupės studentė

Melita Leonavičiūte – KS17NS grupės studentė

Marijampolės kolegijos studentų atstovybė – Marijampolės studentijai atstovaujanti, nepolitinė, demokratiniais, visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Atstovybė dirba Marijampolės studentijos labui, gina jų teises ir interesus, atstovauja jiems kolegijoje, Marijampolės mieste ir už jo ribų, aktyviai dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos veikloje atstovaujant studentiją nacionaliniu mastu.

IMG_7485Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentus regioniniu ir nacionaliniu mastu, svarstant įvairiausius su studentais susijusius klausimus. Atstovybė taip pat yra ir ta vieta, kur atėjęs visada gali gerai praleisti laiką ar užduoti rūpimus klausimus, nepaisant to ar jie yra apie studijų procesus ar apie laisvalaikį.

MKSA Vizija – Pilietiškas ir aktyvus studentas vieningoje Marijampolės kolegijos studentų bendruomenėje.

MKSA Misija – Kokybiškai atstovauti studentams, kuriant jiems palankias studijų sąlygas ir turiningą laisvalaikį.

Studentų atstovybėje vykdoma plati veikla, tad kiekvienas čia atėjęs gali rasti veiklą, kuri jam bus mėgstama. Studentų atstovybėje yra šie komitetai: Laisvalaikio klubas – tai studentų kolektyvas, kuriame kuriamos genialios idėjos, organizuojami šaunūs renginiai, vakarėliai bei atrakcijos; besidomintiems studijų kokybe, skirtas Soc. akademinių reikalų komitetas; Žmogiškųjų išteklių komitetas skirtas tiems, kurie mėgsta bendrauti ir aplink save suburti daug žmonių, domėtis tuo, kas patinka kitiems ir rūpintis klausimais, kurie kyla atstovybės viduje. Informacinio komiteto pagrindinė funkcija rūpintis aktualios informacijos sklaida, na o LSP komitetas rūpinasi visais klausimais susijusiais su studento pažymėjimo išdavimu, teikiamomis nuolaidomis ir kt. Tad, jeigu prisijungus prie vieno komiteto, ilgainiui nepatiks jo veikla, visada galima pasirinkti kitą.

Su mumis visada galima bendrauti el. paštu president@mksa.lt arba tiesiogiai susisiekus duotais kontaktais, kuriuos rasite internetinėje svetainėje www.mksa.lt.

Mes niekada studentui nepasakome NE, todėl nebijokite į mus kreiptis ir prisijungti prie mūsų veiklos!!!

IMG_8451

Truputis istorijos…

…2001m. rugsėjo 11d. – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) veiklos pradžia. Šią dieną buvo patvirtinti pirmieji studentų atstovybės (SA) įstatai, viešai paskelbti nariai bei išrinktas pirmasis prezidentas. 2001 m. gegužės 14 d. MKSA įteisinta kaip juridinis asmuo. MKSA istorijoje tai buvo svarbus žingsnis link savarankiškumo ir sustiprėjimo. Tikriausiai kyla klausimas, kam reikalinga ši savivalda? Atsakymas būtų labai paprastas: studentų atstovybė pirmiausia atstovauja visai Marijampolės kolegijos (MK) studentijai, gina jų teises ir pareigas, rūpinasi geresnėmis studijų, gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, domisi kitais studentams rūpimais klausimais.

MKSA veikla labai plati. Ji apima ne tik socialinius, akademinius klausimus, bet ir studentų laisvalaikio organizavimą. Taip pat MKSA rengia projektus, vykdo akcijas.

IMG_7627   IMG_0537

Mūsų organizuojami renginiai jau tapo tradiciniais: Rugsėjo 1-oji, „Fuksynos“, „Valentynkė“, „Metų Dėstytuvas“ bei daugelis kitų. MKSA organizuojamų renginių linksmiausioji vakaro dalis vyksta pramogų centre „Lūna“. Vykdomi renginiai skirti ne tik studentams, bet visai akademinei bei miesto bendruomenei. Žinoma, MKSA kasmet tobulėja, todėl atsiranda vis daugiau naujų idėjų, naujo pobūdžio renginių.

 

 

Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio veikia interneto svetainė www.mksa.lt. Svetainėje veikia forumas, kuriame galite pasisakyti įvairiomis temomis, pateikti klausimus, į kuriuos Jums atsakys už konkrečią sritį atsakingi MKSA nariai. Norintiems bendrauti yra galimybė įsijungti į pokalbių svetainę. Puslapyje galite peržiūrėti jau įvykusių renginių linksmiausias akimirkas bei atsiliepimus. Norintiems susipažinti su atstovybės nariais pagelbės specialiai sukurta skiltis apie MKSA narius.

Manome, kad studentai turi ne tik aktyviai dalyvauti studijų procese, mokytis ir visokeriopai tobulėti, bet ir dalyvauti kuriant bei gerinant savo miesto įvaizdį, siekti įgyvendinti naujas idėjas, rodyti iniciatyvą, semtis patirties iš miesto bendruomenės.

Marijampolės kolegijos studentų atstovybė į savo gretas kviečia visus, besidominčius aktyvia veikla ir norinčius joje dalyvauti.

 

IMG_1195 IMG_1273

Studentų atstovybės kontaktai

PareigosVardas, pavardėTelefonasEl. paštas
Studentų atstovybės prezidentas Vaida Vosyliūtėpresident@mksa.lt
Informacinio komiteto koordinatorius Edita Jankauskaitėinformaciniskom.mksa@gmail.com
Laisvalaikio klubo koordinatorius Darija Stankaitytėmksa.laisvalaikioklubas@gmail.com
LSP koordinatorius Daumantas Panitauskas lspmksa@gmail.com
Socakademinio komiteto koordinatorius Rugilė Skamaročiūtėsocakademinis.mkolegija@gmail.com
Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius Gytė Spūdytėzmogiskieji.istekliai.komitetas@gmail.com

Etikos komitetas

Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2018 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. AT-6 patvirtintas Marijampolės kolegijos Etikos komitetas:

Etikos komiteto pirmininkė

Dr. Regina Andriukaitienė – Verslo ir ekonomikos katedros vedėja

El. paštas regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Tel. Nr. +370 602 33398

Etikos komiteto nariai

Silvija Ambraževičiūtė, SD16NS grupės studentė;

Kazys Balickas, lektorius, Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos atstovas;

Kristina Dulinskienė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė;

Ilona Grigaitienė, UAB „Art Glacio“ vyriausioji buhalterė;

Mantvydas Jakunskas, IT16NS grupės studentas;

Ugnė Leonavičiūtė, SD17NS grupės studentė;

Irutė Matulaitienė, Technologijų katedros lektorė;

Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė.

Akademinės etikos komiteto darbo reglamentas

Akademines etikos kodeksas

LŠDPS įkurta 1990 m. kovo 6–7 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos mokytojų, dėstytojų, studentų ir kitų švietimo darbuotojų suvažiavime.

Pagrindiniai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos uždaviniai ir tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus jų interesus; įtvirtinti pagarbą pedagoginiam darbui bei švietimo ir mokslo išimtinę svarbą visuomenėje ir valstybėje.

2013 m. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas penkerių metų kadencijai išrinktas Lietuvos švietimo tarybos nariu.

Marijampolės švietimo darbuotojų profesinei sąjungai vadovauja Kęstutis Petraška.

Marijampolės kolegijos profesinei organizacijai nuo 2013 m. vidurio vadovauja lektorius Gintautas Žimaila.

Kiekvienas iš Jūsų turi galimybę išreikšti savo nuomonę viešai ar asmeniškai informuojant profesinės organizacijos pirmininką Gintautą Žimailą.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos naujienos

KAIP TAPTI NARIU?

Profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojams visais švietimo administravimo lygiais.

Mūsų organizacija gina savo narių socialinius-ekonominius interesus; pažeidus darbuotojo teises darbe savo narius giname teisinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis.

LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo sistemoje dirbantys darbuotojai, išskyrus ugdymo įstaigų ir švietimo administracijos grandžių vadovus.

Visą reikalingą teisinę informaciją, dokumentų pavyzdžius šiam veiksmui atlikti  jums suteiks mūsų profesinė organizacijos komitetas. Kreiptis į profesinės organizacijos pirmininką Gintautą Žimailą, tel. 8-686-75545.

Kviečiame aktyviau įsijungti į mūsų profesinės organizacijos veiklą. Tik būdami skaitlingi galėsime išspręsti Jūsų ir visų mūsų rūpimus klausimus.

KONTAKTAI

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos komitetą sudaro:

Komiteto pirmininkas

Gintautas Žimaila, tel. 8-686-75545, el. paštas gintautas.zimaila@mkolegija.ltgintautas.zimaila123@gmail.com.

Nariai

Rimvydas Šoblinskas, tel. 8-627-46922, el. paštas rimvydas.soblinskas@mkolegija.lt

Romas Kulbokas, tel. 8-650-71216, el. paštas romas.kulbokas@mkolegija.lt

Marijampolės kolegijos profsąjunga įsikūrusi studentų bendrabučio I aukšte. Pirmininką galima rasti pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16.30 val.Miesto būstinė. Pirmininkas Kęstutis Petraška, tel.: 8 343 52286, 8 682 60614.

Respublikinė profsąjungos būstinės tel.: 8 5 2617510, 8 615 34551, faksas 8 5 2628096, el. paštas vk@lsdps.lt