Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programa – TAU, jei tu nori teikti verslo kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos srityse, globalioje dalykinio bendravimo aplinkoje!
TAU dėstys specialistai iš Lietuvos ir užsienio, TAU bus suteiktos galimybės vykti studijuoti ir praktikoms į užsienį, TAU bus suteikta dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacija. Pasirink dalykus: reklamos psichologija ar tarpkultūrinė komunikacija? Dalykinė anglų kalba ar socialinės medijos ir viešieji ryšiai?
Laukiame TAVĘS Marijampolės kolegijoje! 

ENJOY ENGLISH!  ENJOY ENGLISH IN BUSINESS!

Studijų programos pavadinimasVerslo anglų kalba ir komunikacija
Studijų programos valstybinis kodas6531NX004
Studijų kryptisKalbos studijos
Suteikiama kvalifikacijaHumanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 2077 Eur/m., ištęstinės studijos – 1385 Eur/m.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Analitinės informacinės sistemos, Žmonių sauga, Kalbos kultūra ir specialybės kalba, Lietuvos kultūros istorija, Diskurso pagrindai, Verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Lotynų kalba, Organizacijos psichologija, Tyrimų metodologija, Dalykinis rašymas ir stilistinė teksto analizė, Anglų kalbos gramatika, Šiuolaikinė anglų kalba, Anglų kalbos leksikologija, Dalykinė anglų kalba, Tarpkultūrinė komunikacija, Inovacijos ir strateginiai sprendimai, Vertimas raštu ir žodžiu, Lyderystė ir komandinis darbas, Derybos versle ir verslo etika, Pažintinė praktika, Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Dalykinės kalbos praktika, Vertimo praktika, Visuminė praktika, Antroji dalykinė užsienio kalba, Projektų valdymas, Socialinės medijos, Marketingas, Viešieji ryšiai, Komunikacijos teorijos,

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Vertėjo, vadybininko ar konsultanto pareigos visuose verslo sektoriuose.

Vadovo padėjėjo, asistento, referento, personalo, komunikacijos skyriaus specialisto darbas valdymo ir administravimo institucijose, įvairiose verslo, mokslo, švietimo ir kultūros įmonėse.

 

Tolesnių studijų galimybės:

Asmenys, įgiję dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas  Lietuvos  aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų  krypties universitetines  pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas. Kolegijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra numatytos  papildomosios  studijos.

NORIU STUDIJUOTI