Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Vadybos ir ekonomikos katedros dėstytojos doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė  lapkričio  7–8 d.  dalyvavo Zaporožės nacionalinio universiteto (Ukraina) Ekonomikos fakulteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Modernios  ekonomikos vystymo iššūkiai ir perspektyvos valstybiniame bei regioniniame lygmenyse“. Partnerystė su Zaporožės apskrities valstybinė administracija, Ukrainos aukštojo mokslo  nacionalinė akademija, Ukrainos  ekonominių mokslų akademija, Ukrainos ekonomistų mokslininkų sąjunga, verslo bendruomenės atstovais, Lenkijos, Kazachstano, Lietuvos ir Prancūzijos švietimo institucijomis sudarė galimybę suburti gausų būrį mokslinės bendruomenės narių – konferencijoje pristatyti 207 pranešimai. Marijampolės kolegijos dėstytojos pranešimus pristatė plenariniame posėdyje, vėliau dalyvavo teminės sekcijose ir diskusijose.

Mokslinė  ir kultūrinė programa buvo intensyvi ir įdomi. Vizito į Zaporožės nacionalinį universitetą tikslai neapsiribojo dalyvavimu konferencijoje. Dalykinėse diskusijose su ZNU Ekonomikos fakulteto  ir Inžinerinio instituto dėstytojais buvo  aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą, aptarti bendrų studijų organizavimo projektai ir mokslinių tyrimų plėtojimo galimybės.

Kartu su konferencijos dalyviais dėstytojos aplankė įžymiąją Dniepro užtvanką, kitus Zaporožės miesto kultūrinius paminklus, technikos muziejų. Neišblėstantis įspūdis liko aplankius Chorticos salą, kurioje XVI–XVIII a. buvo Zaporožės kazokų autonomijos (Zaporožės Sečė) centras. Muziejuje eksponuojami architektūriniai statiniai, buities reikmenys, meno dirbiniai  ir kiti kazokų gyvenimą tvirtovėje apibūdinantys elementai.

Bendradarbiavimo su Zaporožės nacionaliniu universitetu ištakos – ilgalaikiai  dalykiniai ryšiai su Zaporožės valstybine inžinerine akademija mokslo srityje. Nuo 2015 m. bendraujama publikuojant  mokslinius straipsnius, rengiant bendras monografijas bei  dalyvaujant  abiejų institucijų organizuojamose konferencijose. Aktyvinant tarptautinę ir mokslinę veiklą bendradarbiavimas ateityje abipusiškai bus stiprinamas ir plėtojamas.

 

Doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė